सार्वजनिक सूचना

फिल्टर
शिर्षक प्रकाशित मिति
आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको सूचना 2018-01-12
Invitation for Expression of Interest (EOI) for Appointing Consultant to monitor, evaluate & certify the completion of Rural Telecommunication Development funded Projects 2018-01-05
गलकोट लिङ्क प्रा.लि. (गलकोट नगरपालिका–७, वाग्लुङ्ग) को अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!! 2018-01-01
स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा !!! 2017-12-12
Clarification on the queries raised by Applicants in relation to Telecommunications Infrastructure Service 2017-12-08
Invitation for Bids for Procurement of Supply and Delivery of Vehicle 2017-11-30
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालय भवन भाडामा लिने सम्वन्धी सूचना 2017-11-29
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अपरिचित नम्बर(Unknown Number) सम्बन्धी सूचना 2017-11-20
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना 2017-11-13
विज्ञापन नम्बर सच्चाइएको सम्वन्धी सूचना ! 2017-11-09
Addendum No.2 on Supply, Delivery, Installation and Operation of Computers, Printers, UPS and Solar Power Supply in Primary Schools of 2 Districts in each Province (Contract No.: IFA No. 05/NTA/2074/075) 2017-11-09
ADDENDUM on Request for Expression of Interest for Consultancy Services For “THE DESIGN, DEVELOPMENT, SUPPLY, INSTALLATION OF HARDWARE AND SOFTWARE & PROVIDING OPERATION AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS TRAFFIC MEASUREMENT/MONITORING 2017-11-04
Request For Application (RFA) For Licence To Provide Telecommunications Infrastructure Services In Nepal 2017-11-03
Shortlisted Consultant for FY 2074/75 2017-11-02
Ammendment on Supply, Delivery, Installation and Operation of Computers, Printers, UPS and Solar Power Supply in Primary Schools of 2 Districts in each Province (Contract No.: IFA No. 05/NTA/2074/075) 2017-11-02
नेपाल दूरसंचारको प्राधिकरण मोबाईल सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुको अनुभूति मापन गर्ने बारे सूचना 2017-10-17
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2017-10-13
Request for Expression of Interest for Consultancy service For “THE DESIGN, DEVELOPMENT, SUPPLY, INSTALLATION OF HARDWARE AND SOFTWARE, PROVIDING OPERATION AND MANAGEMENT OF A TELECOMMUNICATIONS TRAFFIC MEASUREMENT INTERNATIONAL AND ANTI-FRAUD SYSTEM” 2017-10-06
Invitation for Bid For Supply, delivery, installation and commissioning of computers, Multi-function Printers (including Scanners, Photocopy Machines), UPS, and Solar Power Supply in Primary Schools of 2 Districts of each Province 2017-10-06
Clarification on IFP No. 01/NTA/2074/075 Invitation for Application to build broadband network and provide internet access connectivity services in 7 districts of province 7 2017-09-25

Subcategories