दूरसञ्‍चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित नियमावलीहरु

सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड
१.

रेडियो सञ्चार (अनुमति) नियमावली २०४९ बि. सं.

२०४९ बि. सं. PDF
२.

राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०५२ बि. सं.

२०५२ बि. सं. PDF
३.

दूरसञ्‍चार नियमावली २०५४ बि. सं.

२०५४ बि. सं. PDF 
४.

Consumer Protection Regulation 1999 A. D.

२०५६ बि. सं.  
५. राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाहरु २०६९ बि.सं PDF
६.

दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४  

२०७४ बि. सं. Infrastructure Regulation.pdf