दूरसञ्‍चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित सरकारका नीतिहरु

सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस
१.

दूरसञ्‍चार नीति, २०६० बि. सं.

२०६० बि. सं. PDF
२.

सूचना तथा सञ्‍चार क्षेत्रको दीर्घकालिन नीति २०५९ बि. सं.

२०५९ बि. सं. PDF
३.

सूचना प्रविधि नीति २०६७ बि. सं.

२०६७ बि. सं. PDF
४.   ब्रोडब्याण्ड नीति,२०७१ २०७१ बि.स. PDF