Public Notices

स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा !!!

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विज्ञापन नं १-१३/०७३-७४ का सम्बन्धमा उमेद्वारहरुको लिखित परिक्षाको प्राप्तांक र अन्तरबार्ताको औषत अंक समेतको कुल प्राप्तांकको आधारमा स्थायी नियुक्तिक लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धि सूचनाको लागि यो लिंक Click  गर्नुहोस् | 

 

Dy Director Engg. Open and Asst. Director Adm. Internal.pdf

Asst. Director Admin and Account Open.pdf

Asst. Dir. Engg..pdf

Dy Directors.pdf