Public Notices

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अपरिचित नम्बर(Unknown Number) सम्बन्धी सूचना

नेपालका मोवाइल प्रयोगकर्ताहरुको नम्वरमा OTT(Over The Top) सेवा प्रयोग गरी UNKNOWN, NO CALLERS ID,0123456,123456,8888888888जस्ताअपरिचित नम्बरहरु(Unknown Number)वाट धम्कि दिने, फिरौती माग्ने जस्ता फोन कलहरु आईरहेको भन्ने वुझिन आएकोले त्यस तर्फ प्राधिकरण लगायत सुरक्षा निकायहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ र यस्ता  फोन कलहरु रोक्न आवश्यक कार्यवाहीहरु अगाडी वढाउइएको छ | तसर्थ त्यस्ता अपरिचित नम्बरहरुवाट आउने फोनहरु नउठाउन सर्वसाधारणहरुमा अनुरोध गरिएको छ |