सार्वजनिक सूचना

फिल्टर
शिर्षक प्रकाशित मिति
Invitation for Application to Build District Optical Fiber Network and Provide Optical Network Lease Connectivity Services in Province no. 4 & 5. 2016-09-29
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको प्रेस बिज्ञप्ती 2016-09-11
Re-Invitation for Expression of Interest (EOI) for Consultancy Service on Formulation of Regulatory Framework and Provisions Equipment Identity Register Implementation 2016-09-05
मोबाइल सेट आयात/पैठारी तथा बिक्रि वितरण सम्बन्धी सूचना 2016-08-15
National Broadband Master Plan मा राय सुझाव दिने वारे सूचना! 2016-08-09
दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बांडफांड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ 2016-07-18
Type Approval Working Procedure for Customer Premises Radio Telecommunication Equipment-2016 (TAP-04) 2016-07-09
आ.व. २०७३/७४ को निमित्त सूचीदर्ता गर्ने वारेको सूचना 2016-06-30
राष्ट्रिय आपतकालिन दूरसंचार निरन्तरता योजना सम्बन्धमा Consultation Document जारी गरिएको वारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना 2016-06-27
यस प्राधिकरणको सामानहरु लिलामी सम्बन्धी सूचना ! 2016-06-19
भिस्याट(VSAT) सेवा प्रयोगकर्ताको लागि जरुरी सूचना ! 2016-06-07
सेवा करार (ईन्जिनियर) को अन्तरबार्ता सम्बन्ध सूचना 2016-05-26
ADDENDUM NOTICE on Consultancy Service To Develop Web based Software to Register Unique Identity Numbers of mobile handsets 2016-05-11
सेवा प्रदायकहरुले बुझाउनुपर्ने वित्तिय विवरणहरुमा एकरुपता कायम गर्न तयार पारिएको "Accounting Guideline for Preparation of Financial Statement" सम्बन्धी सूचना 2016-05-10
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहलाई ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जोड्नको लागि आशय पत्र ( EOI) पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्वन्धी सूचना 2016-05-06
व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि आयात हुने मोबाइल सेटको IMEI/ESN/MEID दर्ता गर्ने बारे को सूचना 2016-05-05
ARCGIS Software खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना 2016-05-04
जिल्ला विकास समिति मार्फत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जोड्नको लागि आशय पत्र (Expression of Interest)आव्हान 2016-05-02
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 2016-05-02
Invitation for Expression of Interest (EOI) to Provide Broadband Internet services in Earthquake affected districts 2016-04-27

Subcategories