सार्वजनिक सूचना

फिल्टर
शिर्षक प्रकाशित मिति
नियमानुसार संचालन गर्न तथा वित्तीय विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा 2017-05-16
Addenda of Request for Application (IFA No. 03/NTA/2073/74) of the “Re-Invitation for Application to Build District Optical Fiber Network and Provide Optical Network Lease Connectivity Services in Province no. 6 & 7” 2017-05-11
अन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सूचना 2017-05-05
Clarification of Request for Application (IFA No. 03/NTA/2073/74) of the “Re-Invitation for Application to Build District Optical Fiber Network and Provide Optical Network Lease Connectivity Services in Province no. 6 & 7 ” 2017-05-02
Amendment to the RFA Document of the “Re-Invitation for Application to Build District Optical Fiber Network and Provide Optical Network Lease Connectivity Services in Province no. 6 & 7” 2017-05-02
सेवा संचालन गर्ने तथा वित्तीय विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा | 2017-04-27
Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 8 Districts of Province 6 2017-04-20
Re-Invitation for Application to Build District Optical Fiber Network and Provide Optical Network Lease Connectivity Services in Province no. 6 & 7. 2017-04-13
विद्युतीय फोहर ब्यवस्थापन (E-waste Management)सम्वन्धी Consultation Document सार्वजनिक गरिएको बारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना 2017-04-09
कोष ब्यबस्थापन सम्बन्धी प्राधिकरणको सूचना 2017-04-09
Award the contract to building District Optical Fiber Network and Provide Network Lease Connectivity Services in province 4 & 5 2017-04-02
Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Access to Software Solution to Verify/Validate the Unique Identifier of Mobile Devices 2017-03-20
Award the contract to build broadband network and provide internet access connectivity services in earthquake affected 7 districts 2017-03-17
Annual Report of NTA(Year 2072-73) 2017-03-15
Amendment to the RFA Document of the “Invitation for Application to Build District Optical Fiber Network and Provide Optical Network Lease Connectivity Services in Province no. 6 & 7” 2017-03-02
उमेर हद खुलाइएको सम्बन्धमा 2017-03-01
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार सम्वन्धी पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने वारे सूचना 2017-02-26
Notice of Submission Date Extension of IFA No 03/NTA/2073/074 2017-02-20
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा सम्बन्धी सूचना 2017-02-19
RFA Submission Date Extension of 7Earthquake districts 2017-01-27

Subcategories