सार्वजनिक सूचना

फिल्टर
शिर्षक प्रकाशित मिति
Invitation for bids (Rebid) for Supply, Delivery and Installation of VSAT, Backhaul radio, WiFi, Routers and other Accessories 2009-05-07
मोवाइल सेवाको Rapid Assessment Process for Perceived Quality सम्बन्धमा Expression of Interest माग गरिएको सम्बन्धी सूचना। 2009-04-23
Accounting Separation को लागि परामर्शदाता नियुक्तिको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2009-03-18
ग्रामीण दूरसञ्चर सेवाको अनुमति प्रदान गरेको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्‍ति 2008-07-04
अन्तरआवद्दता निर्देशिका तथा ADSL को प्रयोग सम्बन्धि पेस विज्ञप्‍ति 2008-06-25
Consultation Paper on the the concept paper for the mobilization of Rural Telecom Development Fund (RTDF). 2008-06-05
VSAT, Backhaul Radio, WiFi Routers र अन्य Accessories Supply, Delivery तथा Installation गर्ने सम्बन्धमा Bid को आव्हान। 2008-05-15
ईन्टर्नेट सेवामा लोकल डायलिङ्गका सम्बन्धमा प्राधिकरणको निर्णय 2008-04-27
ADSL को प्रयोग सम्बन्धमा प्राधिकरणको निर्णय 2008-04-27
आधारभूत दूरसञ्‍चार सेवा सञ्‍चालनको लागि अनुमतिपत्र जारि गरिएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्‍ति 2008-02-17
दूरसञ्‍चार सामाग्रीको Type Approval सम्बन्धि सूचना 2008-01-10
Expression of Interest माग गरिएको सम्बन्धमा 2007-12-10
राधिकरणको सेवा ग्राहीहरुलाई अनुरोध 2007-01-08
Expression of Interest को म्याद थप गरि 2007-01-08
Important Notice on VoIP and Internet Telephony 2007-01-08

Subcategories