सार्वजनिक सूचना

फिल्टर
शिर्षक प्रकाशित मिति
Clarification on IFP No. 02/NTA/2074/075 Invitation for Application to build broadband network and provide internet access connectivity services in 3 districts of province 1 2017-09-25
Viber Out सम्बन्धी सूचना 2017-09-25
प्राधिकरणको लिलामी सम्बन्धी सूचना ! 2017-09-18
सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धमा 2017-09-15
Ammendment on IFP No. 03/NTA/2074/075 Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmakanya Multiple Campus Area and Sanchargram 2017-09-14
Clarification on IFP No. 03/NTA/2074/075 Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmakanya Multiple Campus Area and Sanchargram 2017-09-14
Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 3 Districts of Province 6 2017-09-01
Invitation for Expression of Interest For Registration as standing list of the consulting services FY2074/75 2017-08-20
Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmkanya Campus Area and Sanchargram 2017-08-20
Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 3 Districts of Province 1 2017-08-17
Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 7 Districts of Province 7 2017-08-17
टेलिफोन तथा बिजुलीको खम्बामा रहेको अव्यवस्थित तार हटाउने बारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना 2017-08-17
Clarification of Request for Application (IFA No. 05/NTA/2073/74) of the Invitation for Application to Build Broadband Optical Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 8 Districts of Province 2 2017-08-17
दूरसंचार सेवा प्रदायकसंग समन्वय गर्ने सम्बन्धि नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना 2017-08-13
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको दूरसंचार सेवा प्रदायकलाई निर्देशन 2017-08-13
सूची दर्ता गर्ने वारे सूचना 2017-07-30
Invitation for Application to Build Broadband Optical Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 8 Districts of Province 2 2017-07-07
मोबाईल सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुको अनुभूति मापन गर्ने बारे 2017-06-16
Press Release of Nepal Telecommunications Authority 2017-06-12
Invitation For Bids for procurement of Supply and Delivery of Vechiles 2017-05-16

Subcategories