सार्वजनिक सूचना

फिल्टर
शिर्षक प्रकाशित मिति
Invitation for Expression of Interest for Registration as standing list of the consulting services 2014-11-24
Broadband Policy को Draft को सम्बन्धमा 2014-11-09
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको प्रेस विज्ञप्ती 2014-11-02
Consultation Paper For Developing Policy Framework for Management of Country Code Top Level Domain (ccTLD) of Nepal (.np) सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना 2014-10-15
मुद्दती निक्षेप लगानी सम्बन्धी सूचना 2014-10-14
सेवा प्रदायकहरुले बुझाउनुपर्ने वित्तिय विवरणहरुमा एकरुपता कायम गर्न तयार पारिएको Financial Statementको ढाँचा (Format)का सम्बन्धमा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना ! 2014-10-13
Consultation Paper on Developing Regulatory Framework in the context of Next Generation Networks (NGN) in Nepal 2014-09-16
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति पत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2014-09-05
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना 2014-08-27
मुद्दती निपेक्ष लगानी सम्बन्धी 2014-08-15
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना 2014-07-22
दूरसंचार रेडियो टर्मिनल उपकरणहरुको स्तर स्वीकृति (Type Approval)TAP-03 सम्वन्धी 2014-07-20
Listed Companies for Goods & Services of F.Y. 2071/72 2014-07-20
मुद्दती निक्षेप लगानी सम्बन्धी सूचना 2014-07-16
सूची दर्ता गर्ने वारेको सूचना 2014-06-17
लिलाम सम्बन्धी सूचना 2014-06-17
Request for Expression of Interest for Consultancy service toDevelop GIS-based Database of Telecommunications Infrastructure of Nepal 2014-04-17
Request for Expression of Interest for study on Utilization of the Rural Telecommunication Development Fund along with the Development of Project Proposals 2014-04-17
नेटप्लस टेक्नोलोजी प्रा.लि. सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2014-04-04
Consulation Service का लागि सूचिकृत व्यक्ति तथा संस्थाहरु 2014-03-24

Subcategories