सार्वजनिक सूचना

फिल्टर
शिर्षक प्रकाशित मिति
Mobile Handsets को IMEI/ESN/MEID नम्बर (Unique Identity) दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि web based Software निर्माण गर्न प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना 2016-04-26
दूरसंचार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र शर्त बमोजिम सेवा संचालन सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2016-04-25
Re-Invitation for Expression of Interest (EOI) for Development of Standard norm for laying out Wire line Cables and Project Management of Wire line laying Projects Consultant 2016-04-25
व्यवसायिक प्रयोजनको लागि आयात भएका मोबाइल सेटको IMEI/ESN/MEIDदर्ता गर्ने बारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना 2016-04-21
NTA Invitation for Expression of Interest (EOI) for RURAL TELECOMUNICATION DEVELOPMENT CONSULTANT (RTDC) 2016-04-17
National Equipment Identity Registry (NEIR) सम्वन्धी अन्तरिम निर्देशिका लागू गर्ने बारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना 2016-04-10
सरकारी तथा सामुदायिक विधालयलाई ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जोड्नको लागि आशय पत्र (Expression of Interest) आव्हान 2016-04-09
Notice on International Girls in ICT Day 2016 2016-04-04
Accounting Guideline को सम्बन्धमा 2016-04-03
Annual Report of NTA(Year 2071-072) 2016-03-31
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको ल्यापटप खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना 2016-03-30
सफ्टवेयर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना 2016-03-30
Invitation for Expression of Interest (EOI) for Development of Standard norm for laying out Wire line Cables and Project Management of Wire line laying Projects Consultant 2016-03-17
Public Notice for Feedback on “Draft Quality of Service Bylaw for Telecommunications Services, 2016” 2016-02-23
ADDENDUM NOTICE on Consultancy Service on Formulation of Regulatory Framework and Provisions Equipment Identity Register Implementation and Mobile Number Portability 2016-01-19
नाम्चे नेटवर्कको अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी सूचना 2016-01-19
Invitation for Expression of Interest (EOI) for Consultancy Service on Formulation of Regulatory Framework and Provisions Equipment Identity Register Implementation and Mobile Number Portability 2016-01-08
2300 MHz Band मा फ्रिक्वेन्सी इन्टरफेरेन्स सम्बन्धी सूचना 2015-12-16
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी सूचना 2015-12-02
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरनको कोष ब्यबस्थापन सम्बन्धी सूचना 2015-12-01

Subcategories