प्राधिकरणद्वारा दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ बमोजिम जारि गरिएका निर्देशिकाहरु

सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस
१.

शुल्क स्वीकृति निर्देशिका

  PDF
२.

अन्तरआवद्दता निर्देशिका, २०६५

२०६५ बि. सं. PDF