दूरसञ्चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित ऐनहरु

सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस
१.

दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ बि. सं.

२०५३ बि. सं. PDF 
२.

रेडियो ऐन २०१४ बि. सं.

२०१४ बि. सं. PDF
३.

राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ बि. सं.

२०४९ बि. सं. PDF
४.

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ बि. सं.

२०५४ बि. सं. PDF