नम्वरिङ्ग प्लान

नेपालको रा्ष्ट्रिय नम्वरिङ्ग प्लान विस्तृत रुपमा तयार पार्न प्राधिकरणद्वारा हाल अध्ययन भइरहेको छ। रा्ष्ट्रिय नम्बरिङ्ग प्लान अन्तरगत हालसम्म प्रदान र वितरण गरिएको विवरण सहितको नम्वरिङ्ग विवरण यहां बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। [राष्ट्रिय नम्वरिङ्ग प्लान]