शुचकाङ्को तालिका

 

सि. नं. शूचकाङ्क प्रतिवेदन मिति डाउनलोड गर्नुहोस

सूचकाङ्क प्रतिवेदन- १

आश्विन, २०६४

PDF

सूचकाङ्क प्रतिवेदन- २

  माघ, २०६४

PDF

सूचकाङ्क प्रतिवेदन- ३

बैशाख, २०६५

PDF